Hóa đơn điện tử là gì?

hoa don dien tu la gi ISEM

Hóa đơn điện tử là gì?

hoa don dien tu la gi 1 ISEM

Hoá đơn điện tử là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thời đại công nghệ. Từ ngày 1/11/2018, Bắt buộc Doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, có thể hiểu, hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đây là loại hóa đơn được doanh nghiệp sử dụng để thay thế hóa đơn giấy nhằm tối giản phương thức tạo hóa đơn cũng như dễ dàng lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…

Việc tạo ra hóa đơn điện tử phần nào làm giảm nguy cơ sai sót nói riêng và những nhược điểm của hóa đơn giấy. Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử được tích hợp với cả doanh nghiệp cũng như các cơ quan có thẩm quyền. Nguyên tắc để tạo ra hóa đơn điện tử là liên tục và theo đúng trình tự thời gian. Do đó hạn chế việc doanh nghiệp để trống hoặc chừa lại hóa đơn cho những mực đích khác nhau.

Ngoài ra, cần lưu ý thêm rằng hóa đơn giấy nhưng được xử lý và lưu trữ bằng phương tiện điện tử cũng không được coi là hóa đơn điện tử.

Các nội dung trên hóa đơn điện tử gồm có

hoa don dien tu la gi 2 ISEM

Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán…

Xem thêm: Công ty chuyên thiết kế website giá rẻ tại TP HCM

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *