Google Workspace là gì?

google workspace la gi 3 ISEM

Google Workspace trước đây là G Suite, là bộ ứng dụng dùng trong văn phòng của Google bao gồm Email Google Gmail, Google sites, Google Docs, Google Sheet… Google Workspace thể hiện sự phát triển của bộ ứng dụng hỗ trợ công việc văn phòng của Google thông qua nhiều lần thay đổi tên gọi từ Google App, Google G Suite, và bây giờ là Google Workspace, thể hiện rõ ràng sự quan trọng của bộ ứng dụng này trong các công việc văn phòng của doanh nghiệp từ tài liệu dạng Docs, bảng tính dạng excel – Google Sheet, biểu mẫu Google Forms cho đến khả năng xuất bản trang web, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu trực tuyến trên điện toán đám mây bởi Google Drive.

google workspace la gi 1 ISEM

Google Workspace có gì mới?

Google Workspace được xây dựng bộ nhận diện mới, bắt nhịp với xu hướng thiết kế của thế giới.

Các gói Google Workspace có thay đổi gì?

google workspace la gi 2 1 ISEM

Google Workspace vẫn chia làm 4 gói dịch vụ như sau: Business Starter, Business Standard, Business Plus và Gói Enteprise

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *