Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook 9 ISEM

Đôi khi bạn muốn chỉnh sửa một vài thông tin như giới tính, thông tin liên lạc, quê quán, học vấn, … trên Facebook. Bài viết này iSEM.VN sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook qua các bước minh họa rõ ràng.

Bước 1: Click chuột vào tên bạn bên cạnh Trang chủ. (Trong ảnh tên tài khoản là Phat.)

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook 1 ISEM

Bước 2: Cập nhật thông tin

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook 2 ISEM

Sau khi click chuột vào tên bạn, Facebook sẽ đưa bạn đến trang thông tin cá nhân của bạn. Tại đây có hai cách để bạn lựa chọn để chỉnh sửa thông tin cá nhân: click chuột vào Cập nhật thông tin hoặc vào Giới thiệu.

Cách 1: Bạn click chuột vào Cập nhật thông tin ở ngay trên hình đại diện của bạn.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook 3 ISEM

Facebook sẽ hiển thị trang để cập nhật thông tin cá nhân của bạn. Tại đây, sau khi bạn đã cập nhật hoặc chỉnh sửa (hoặc không cập nhật) ảnh đại diện của bạn và tóm tắt về tiểu sử bản thân của bạn. Muốn tiếp tục thay đổi thông tin khác, bạn click chuột vào Tiếp.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook 4 ISEM

Nếu bạn đã cập nhận xong, và muốn lưu các thay đổi này, bạn nhấn Lưu.

Cách 2: Bạn click chuột vào Giới thiệu ở bên dưới ảnh đại diện

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook 5 ISEM

Màn hình Facebook sau sẽ hiện ra, tại đây bạn có nhiều lựa chọn để chỉnh sửa các thông tin cá nhân, chẳng hạn như Công việc và học vấn; Những nơi bạn đã sống, ….

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook 6 ISEM

Chẳng hạn mình chọn chỉnh sửa thông tin về Công việc và học vấn, màn hình sau sẽ hiện ra:

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook 7 ISEM

Chọn Thêm một nơi làm việc, màn hình sau sẽ hiện ra:

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook 8 ISEM

Sau khi bạn đã chọn nơi làm việc xong, click chuột vào Lưu thay đổi để lưu thông tin bạn đã cập nhật.

Bạn làm tương tự để chỉnh sửa các thông tin về Những nơi bạn sống, Thông tin cơ bản và liên hệ, Gia đình và các mối quan hệ, Chi tiết về bạn, Sự kiện trong đời.

Mong bài viết hướng dẫn của ISEM.VN sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook. Còn rất nhiều bài viết hướng dẫn và chia sẻ những thủ thuật của Facebook mà iSEM sẽ chia sẻ cho các bạn ở những bài viết sau

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ thiết kế website giá rẻ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *