Hiện nay, trình duyệt lướt web Cốc Cốc trở thành trình duyệt có người sử dụng nhiều thứ 2 tại Việt Nam sau Chrome của Google. Vì vậy, marketing trên Cốc Cốc cũng là vấn đề mà nhiều người thắc mắc có thực sự hiệu quả và chính xác không?

Quảng cáo trên Cốc Cốc có hiệu quả không?

Đây là câu hỏi khá thiết thực khi người Cốc Cốc không nhiều như tìm kiếm Google,