Quảng cáo video trên youtube

Dựa trên nền tảng quảng cáo của Google Ads, dịch vụ quảng cáo trên video cho phép nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo banner hoặc video trên giao diện youtube.com.

Quảng cáo trên Youtube có các hình thức sau:

Quảng cáo trong luồng

Quảng cáo ngoài luồng

Dịch vụ quảng cáo video trên youtube hiệu quả

Với tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng, quảng cáo của bạn sẽ phân phối đúng đối tượng đang có nhu cầu, giúp tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo, tăng chuyển đổi hơn khi quảng cáo.

Những điều cần lưu ý khi quảng cáo video youtube

Nên chọn video ngắn, ngắn gọn nhưng cung cấp đầy đủ thông tin cần truyền đạt.

Chất lượng video nên để khoảng 720HD trở lên.

Mô tả của video cần ghi đầy đủ thông tin cũng như viết chi tiết chương trình để khách hàng đọc thêm.