Giới thiệu khái quát về thuật ngữ SEM

sem-la-gi

SEM là viết tắt của: Search Engine Marketing dịch sang tiếng việt có nghĩa là “Quảng bá trên công cụ tìm kiếm”. Hiểu chính xác thì SEM là 1 hình thức marketing online, áp dụng vào các công cụ tìm kiếm thông tin như Google, Bing… Khi mà con người online ngày càng nhiều thì hành […]